< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Bevezetés a komparatisztikába (2016)

Letöltöm a hivatalos tantárgyleírást

A tárgy végleges jegyei

 

Előadások

1. Mi és mire jó a komparatisztika? Egy tudomány változó önértelmezései. Az összehasonlító irodalomtudomány mai nemzetközi intézményrendszere: szervezetek, szaklapok, könyvsorozatok és módszertani irányok

2. Nyelvszemléletek, többnyelvűség és összehasonlító irodalomtudomány

3. A komparatisztikai politikái: társadalomértelmezések a kortárs összehasonlító irodalomtudományban 

4. Milyen a kultúra a komparatisztika felől nézve? A komparatisztika mint kultúratudomány

5. A komparatisztika mint fordítástudomány. Kortárs fordításelméletek és az összehasonlító irodalomtudomány 

6. Médiumközöttiség és összehasonlító irodalomtudomány

7.  A társadalmi nem és a kortárs összehasonlító irodalomtudomány

 

Irodalomjegyzék:

Pascale Casanova: Republica mondală a literelor, trad. Cristina Bizu, Curtea Veche, 2007.

David Damrosch, How to Read World Literature?, Wiley-Blackwell, 2009.

(vagy németeseknek: Evi Zemanek, Alexander Nebrig (Hg.), Komparatistik, Akademie Verlag, 2012.)

Fried István: Összehasonlító irodalomtudomány, Budapest, 2012.

Daniel-Henry Pageaux, Képek = Goretity József (szerk.): Komparatisztikai szöveggyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998, 267-299.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro