< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

Az irodalom társadalomtörténete (2014)

Pdf-formátumban letöltöm a tantárgy hivatalos leírását

A tárgy gyakorlati pontszámai (a végső jegy 50 %-a)
Végleges vizsgajegyek
  1. Hol az irodalom határa? A kortárs irodalomtudomány kontextualista kihívásai
  2. Mire buknak az olvasók – mitől népszerű egy szöveg? Az irodalmi érték társadalmi környezetei és az irodalmi kanonizáció tényezői. A magas- és populáris kultúra kérdése az irodalomtudományos logikákban
  3. Mit látunk és hallunk, ha irodalmat olvasunk? Az irodalmi szöveg vizuális komponensei és (multi)mediális környezetei a múltban és a jelenben
  4. Lehet-e nacionalista az irodalom? S ha igen, akkor mit kezdhetünk vele? Az irodalmi ideológiák kérdése a kortárs irodalmi gondolkodásban
  5. Egy fogas irodalmi viszony: az irodalom és az idő
  6. Irodalom és eszmetörténet. Alapozás az eszmetörténet mai irányzatainak irodalomtudományi használatához
  7. Milyen az irodalom, ha hyper? Az irodalom és a digitális bölcsészet

 

 

A tárgyat hallgatók félév végi minősítése az aktív munkára, az óránkénti feladatokra adott jegyből és a félév végi, az utolsó munkahéten történő, az előadások és az irodalomjegyzék alapján való tájékozódást, problémaérzékenységet felmérő vizsgabeszélgetésből áll össze egyforma arányban (50-50%).

Kötelező irodalom:

Csörsz Rumen István, Gúnyos-gúnytalan. Közelítések a 18. századi közköltészet humorához, Pázmány nyomában: Tanulmányok Hargittay Emil tiszteletére, szerk. Ajkay Alinka, Bajáki Rita, Vác, Mondat Kft., 2013, 113–120.

Kerényi Ferenc, A régi magyar színésznők névhasználatáról = K. F., Színek, terek, emberek. Irodalom és színház a 18-19. században, Ráció Kiadó, Bp., 2010, 139-144. (Ligatura 5.)

Szilágyi Márton, Összeköt vagy elválaszt? A generáció mint irodalomtörténeti magyarázóelv, Híd 2007/11., 53-64.

Szilágyi Zsófia, Móricz Zsigmond, Kalligram, Pozsony, 2013, 7-46.

Szívós Erika, A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918, ÚMK, Bp., 2009, 103-120. (a Műkedvelők vagy hivatásos művészek? címet viselő fejezet)

T. Szabó LeventeAz irodalmi határidő feltalálása a 19. század közepén = Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére, szerk. Berszán István és Balogh F. András, Argumentum, Budapest-Kolozsvár, 2011, 243-253.

Vaderna Gábor, Egy csók és más semmi. Berzsenyi Dániel 1810-es pesti kirándulása, Holmi 2004. október

 

Az irodalmi nacionalizmushoz kapcsolódó otthoni feladat letölthető szöveganyaga

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro