< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / A Hungarológiai Doktori Iskola irodalmár doktorai /

Szilágyi Rózsika

Doktorandus

E-mail: sz_rozsika1@yahoo.com

Konzultációs időpontok

Munkahely

·            Doktorandus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék

 

Felsőfokú tanulmányok

·            2007–2008: mesterképző, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Tanszék, Irodalom és Társadalom

·            2000–2004: alapképzés, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Teológiai Fakultás, valláspedagógia – magyar nyelv és irodalom

 

Kutatási terület

·            Kora újkori hagiográfia

 

Legfontosabb kutatási projektek

·            2010.11.01 – 2011.05.01

Invest in People!

Project co-financed from the European Social Fund through the Sectoral Operational Program for Human Resources Development 2007-2013

Innovative Doctoral Studies in a Knowledge Based Society

Fogadóintézmény: PPKE BTK, Piliscsaba

·            2010.09.15– 2010.10.15

Domus Hungarica Scientiarium et Artium

Kutatás: Kora újkori hagiográfia: műfajok

Fogadóintézmény: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

·            2009.09.01– 2009.10.30

Domus Hungarica Scientiarium et Artium

Kutatás: Kora újkori hagiográfia. új modellek

Fogadóintézmény: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

Fontosabb publikációk

·            A „fény univerzuma” a szavak szintjén és a képek dinamikájában (...avagy a halál és az én),Látó (Munkafüzet. Saját halál), 2008/10, 29–35.

·            Női szerepkör és térítőcsodák az Árpád-házi női szentek legendáiban = Árpád-házi Szent Erzsébet. Magyar-német kultúrkapcsolatok Kelet-Közép-Európában, szerk. Gábor Csilla, Knecht Tamás, Tar Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Verbum, 2009, 136–146.

·            Farmati Anna: Más régi ének. A XVII. századi népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere(recenzió), Keresztény Szó, XXI. évf. 1. szám, 2010.

·            A legenda ,,korszak-képe” és a korszak legendaváltozata. Jacobus de Voragine és Illyés András Szent Tamásról szóló legendájának összevetése, különös tekintettel a büntetőcsodára= Kultúrák határán. II., szerk. BÁNYAI Éva, RHT Kiadó, Bukarest-Sepsiszentgyörgy, 2010, 63–74.

·            Eves and Mary. Female Roles and the Image of Women in Early Modernity, with special reference to András Illyés’s collection of legends entitled A keresztyéni életnek példája avagy tukore... [The exemplum or mirror of Christian life...] = Studia Theologia Catholica Latina, 2010/1, 97–121.

·            Biblikus hagyomány a kora újkori legendákban (Apostolokról szóló legendák Illyés András átiratában) = A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok, II. kötet, szerk. GÁBOR Csilla, KORONDI Ágnes, Kolozsvár, Verbum – Láthatatlan Kollégium, 2010.

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro