< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / A Hungarológiai Doktori Iskola irodalmár doktorai /

Balla Lóránt

 

E-mail

ballalolo@gmail.com

 

Munkahely

2008 -

Tanár

„Vasile Lucaciu” Általános Iskola, Nagykároly

Magyar nyelv és irodalom

 

Tanulmányok

Alapfokú képzés: 2002-2006.

„Babeș-Bolyai” Tudományegyetem, Kolozsvár

Római Katolikus Teológia Kar

Római katolikus teológia – magyar nyelv és irodalom szak

(Az „Emberfia” fogalom hatástörténete)

 

Mesteri képzés: 2006-2007.

„Babeș-Bolyai” Tudományegyetem, Kolozsvár

Római Katolikus Teológia Kar

Patrológia szak

(A keresztény misztika alappillérei Szent Ágoston főbb műveiben)

 

Doktori képzés: 2010 –

„Babeș-Bolyai” Tudományegyetem, Kolozsvár

Bölcsészkar

Filológia: Hungarológiai tanulmányok

 

Kutatási terület

Koraújkori jezsuita prédikáció

Csete István – a magyar Cicero – kéziratos prédikációi

Gyalogi János, a fordító, értelmező és közvetítő

 

Fontosabb kutatási projektek

2011

Education and Culture

Lifelong learning programme COMENIUS

Project Meeting

„Towards a greener future” COMENIUS Multilateral School Partenerschip

9.10–15.10.2011

Ljubljana, Slovenia

 

Fontosabb publikációk

·         A barokk Erdélyben, KereszténySzó, XVI. évf., 2005/8., 2–8. (http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro)

·         A gyermek és az irodalom. „Néma mestereink a könyvek.” Nagykároly és Vidéke,

·         XXV. évf., 2008/1-4.

·         Ady Endre és Nagykároly.[…] új világ, új szent eseményekkel: a város.” Tények – emlékezések – vallomások, Nagykároly és Vidéke, XXVI. évf.,2009/49–53., XXVI. évf., 2010/2-5.

·         Az ősmagyarok hitvilága, Nagykároly és Vidéke, XXVII. évf., 2010/26–30.

·         Az Emberfia fogalom fejlődése az apokrif irodalomban – Adalékok az Emberfia alakjának, szerepkörének és jelentésének bővüléséhez, Keresztény Szó, XXI. évf., 2010/7., 10–13.

·         A hallgatóság aktív vallásosságának serkentése a jezsuita retorikákban és prédikációelméletekben. In: XII. RODOSZ Konferenciakötet, Kolozsvár-Temesvár, 2011, 29–47.

·         A szűz herceg modell a kora újkori jezsuita prédikációban (Csete István Szent Imre-prédikációi). Szent Imre 980. éve az égi szüzek társaságában, Keresztény Szó, XXII. évf., 2011/11., 14–19.

·         Ady Endre és Nagykároly, Művelődés, LXV. évf., 2012/3., 27–31. (http://www.muvelodes.ro/)

·         A prédikáció mint emlékezés és aktualizálás a kora újkorban, Keresztény Szó,  XXIII. évf., 2012/6., 31–33.

·         Jobbágytelki táncos aratókaláka, Művelődés, LXV. évf., 2012/6., 26–31.

 

 

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro