< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Főoldal /

19. századi világirodalom (2016)

Letöltöm a teljes tantárgyleírást

 

 

 

Előadások:  

1      1-2. Az esszé az európai romantikákban

3-4. Modern gazdaság és irodalmi képzelet a 19. században Chamisso Peter Schlemihljétől a bohémség irodalmának gazdaságkritikájáig

5. A romantikus orientalizmus

 

6-7. Don Juan, Prométheusz és a dandy a hosszú 19. században

8-9. A mimetikus poétikák világirodalmi kontextusban: a világirodalmi realizmus Balzactól Turgenyevig. A „fantasztikus realizmus” Dosztojevszkijnél. A naturalizmus transznacionális hagyományozódásának kérdései       

10-11. Az „új nő” a 19. század végének művészeti és irodalmi életében és az irodalmi feminizmus megjelenése

 12. Az európai szimbolista mozgalom

13. A művészetábrázolás gyakori toposzai a 19. századi világirodalomban

14. A modernség transznacionális fogalomtörténete: modernizmus-felfogások a 19. és 20. század fordulóján

 

Kötelező könyvészet:

Mihail Bahtyin, Dosztojevszkij poétikájának problémái, Osiris, Budapest, 2001. vagy: Erich Auerbach, Mimézis: a valóság ábrázolása az európai irodalomban, Gondolat, Bp., 1985.

Niklas Luhmann, Szerelem-szenvedély. Az intimitás kódolásáról, Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 1997, 17-26, 148-198.

Carl E. Schorske, Bécsi századvég, ford. Györffy Miklós, Helikon, Budapest, 1998.

Pál József, Világirodalom, Akadémiai, Budapest, 2008. (az összes, a 19. századi világirodalomra vonatkozó fejezet ismerete kötelező)

A hallgatók – az általuk beszélt idegen nyelv függvényében – választanak a következő munkák közül:

Carsten Zelle: Von der Ästhetik des Geschmacks zur Ästhetik des Schönen Die Wende von der Aufklärung zur Romantik 1760-1820, Hrg. Horst Albert Glasier und György M. Vajda, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 2001, 371-398.

vagy:

Monika Schmitz-Emans: Night-Sides of Existence: Madness, Dream, etc. = Romantic Prose Fiction, ed. Gerald Gillespie et al., John Benjamins, Amsterdam-Philadelphia, 2008, 139-167.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro