< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Despre departament

Pagina principală / Profesori /

BERSZÁN István

conferențiar universitar

BERSZÁN ISTVÁN

Conf. univ. Dr.

 

E-mail: iberszan@yahoo.com

 

Discipline predate

·            Teoria literaturii

·            Literatură comparată

·            Critică etică

·            Filozofia artei și literatura comparată

 

Educaţie şi formare

·            1986–1990, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea maghiară-rusă

·            1992–1996, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Litere, Catedra de literatură maghiară, școală doctorală; anul susținerii disertației de doctorat: 1998.

 

 Domeniul de cercetare

·            Riturile literare ale scrierii si lecturii,

·            Cercetare practică a practicilor culturale

 

Cele mai importante proiecte de cercetare

·            OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse): Interculturality – Corporeality and Culture, Berlin 1995. okt. 29 – nov. 5.

·            Gyakorlat és pragmatika. Egy Richard Rortyval elkezdett vita fejleményei.[Practică şi pragmatică. În baza unei discuții cu Richard Rorty].Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare, Cluj,1 noiembrie, 2001 – 31 august, 2002(conducătorul unui grup de cercetare)

·            Az éthosz felújítása a kortárs elméleti vizsgálódásokban [Reînoirea etosului în demersuri teoretice recente].Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare, Cluj, 1 octombrie, 2004 – 31 iulie, 2005 (conducătorul unui grup de cercetare)

·            Workshop experimental: Literatură si cultură practică, 2000 – 2011.

 

Cele mai importante publicații

·            Kivezetés az irodalomelméletből [Ieșire din teoria literaturii], Marosásárhely: Mentor 2002.

·            Irodalomelmélet – olvasásgyakorlat [Teoria literaturii  și practica lecturii,]Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár 2006.

·            Terepkönyv. Az írás és az olvasás rítusai – irodalmi tartamgyakorlatok [Carte de teren. Rituri ale scrierii și lecturii], Koinónia, Kolozsvár 2007.

·            Semiosis and Other Rites. In ed. Jeff Bernard, Gloria Withalm: Myths, Rites, Simulacra. Proceedings of the 10th International Symposium of the Austrian Associations for Semiotic Studies, University of Applied Arts Vienna, December 2000, Vol. I., Wien: ÖGS 2001. 217-224.

·            Meditation and Passage: As it is in Heaven , Words and Images on the Screen: Language, Literature, Moving Pictures, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, Editor: Petho Ágnes, 2008, P. 339-350.

·            Történeti kritika – időbeli tájékozódás [Critică istorică și orientare în timp] Kalligram 2009/március, 70-75.

·            Hegység, mely emberi nevet visel. Bodor Ádám írásgyakorlatának mozgásterei. [Spații ale povestirii în opera lui Ádám Bodor], Helikon Irodalomtudományi Szemle 2010/1-2. 20–38.

 

Copyright © 2011 Departamentul de Literatura Maghiară, Specializarea de limba şi literatura maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro