< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Erasmus+

Pagina principală / Despre program /

2024-06-22 03:32:52

Burse ERASMUS

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă următoarele documente:

- fişa candidatului

- declaraţie tip

- Curriculum Vitae

- scrisoare de motivaţie (proiecte de studiu și proiect de cercetare) în limbă străină studiată pentru studenții de la limbi străine sau în limba țării pentru care se candidează. Studenții de la literatură comparată și de la română să verifice cerințele lingvistice legate de scrisoarea de motivație la departamentele respective.

- adeverinţă de integralişti după ultima sesiune de examene

- certificat de competenţă lingvistică, unde este cazul, într‐o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră pentru care candidează

Se recomandă depunerea dosarelor de candidatură pentru cel puțin două universități, dat fiind că, de regulă, există o singură mobilitate pe nivel de studiu / universitate!

Candidații sunt rugați să consulte cu atenție Informațiile și Regulamentul Erasmus+ care se găsesc la următoarea adresă: http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php.

 

Selecția din luna aprilie este deschisă pentru nivelurile L2, L3, M2, D2 și D3 (nivelul în anul mobilității), conform listei universităților partenere. Pentru nivelurile M1 și D1, selecția se va face în luna octombrie!

Prin urmare, vă rugăm să consultați cu atenție listele universițăților (în acorduri trebuie să apară defalcarea M2, D2, D3!) întocmite pe departamente/catedre. Fiecare catedră/departament face selecție pentru studenții specializării respective!

Pentru informații suplimentare legate de selecție vă rugăm să-i contactați pe responsabilii Erasmus de la departamente.

Copyright © 2011 Departamentul de Literatura Maghiară, Specializarea de limba şi literatura maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro