< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Cercetare

Pagina principală /

Grupul de Cercetare de Istoria Veche a Literaturii Maghiare

Centrul de cercetare Res Litteraria Transylvaniae Vetus

Director: prof. univ. dr. Gábor Csilla

Director adjunct: lect. dr. Farmati Anna

 

Istoricul centrului începe în anii 1990, perioadă în care au fost demarate programe mai degrabă individuale referitoare la istoria literaturii devoţionale din epoca modernă timpurie (cu accent special pe predicile din perioada respectivă), istoria cărţii şi a culturii din secolele 16–18. Cercetările au fost finalizate prin lucrări de licenţă şi masterat, o parte dintre ele fiind publicate în reviste de specialitate şi volume colective de studii.

Grupul de cercetători s-a organizat într-un colectiv de cercetare pentru îndeplinirea anumitor proiecte din anul 2001.

Din anul 2007 activitatea de cercetare poate fi continuată şi în cadrul şcolii doctorale Studii de Hungarologie. Din anul 1994 membrii colectivului iau parte cu regularitate la conferinţe naţionale şi internaţionale, publicându-şi rezultatele în cărţi şi reviste de specialitate din ţară şi peste hotare.

Tematica cercetărilor s-a lărgit cu timpul, iar metodologiile folosite au devenit mai variate. Ceea ce este comun în diferitele investigaţii e armonizarea minuţiozităţii filologice (incluzând explorarea textelor, a surselor literare necunoscute) şi a creativităţii interpretative.

Centrul colaborează de la începuturi cu instituţiile partenere din Ungaria (în primul rând cu Academia Ungară de Ştiinţe, Universitatea din Debreţin, Universitatea Catolică Pázmány Péter), această colaborare fiind consolidată în 2013 printr-un acord de cooperare (https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/kutatasok/mta-ppke-barokk-irodalom-es-lelkiseg-kutatocsoport/egyuttmukodeseink).

Din anul 2015 prin aderarea Universităţii Babeş-Bolyai la platforma internaţională Refo500 respectiv consorţiul RefoRC (Refo Research consortium), centrul Res Litteraria Transylvaniae Vetus a devenit membru al acestei organizaţii.

Membrii centrului au fost invitaţi la conferinţe internaţionale din străinătate (Ungaria, Olanda, Germania) în repetate rânduri. Pe de altă parte centrul nostru îi invită în mod regulat pe cercetătorii instituţiilor partenere la evenimentele organizate în cadrul Res Litteraria.

Centrul şi-a luat numele actual în anul 2012.

 

Proiecte de cercetare

·         2001: Kegyességi törekvések, irodalmi realizációk I. (Tendinţe devoţionale, realizări literare I.); (finanţator: Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare)

·         2002–2003: Kegyességi törekvések, irodalmi realizációk II. (Tendinţe devoţionale, realizări literare I.); (finanţator: Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare)

·         2003–2004: A történetmondás rétegei a kora újkorban (Straturile naraţuinii în epoca modernă timpurie);(finanţator: Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare)

·         2004–2005: Műfajok, beszédmódok, társadalmi szerepek a kora újkorban (Genuri, naraţiuni, roluri sociale în epoca modernă timpurie (finanţator: Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare)

·         2005–2007: Szöveghagyomány és íráskultúra a kora újkorban (Tradiţie textuală şi cultura scisă în epoca modernă timpurie); (finanţator: Fundaţia Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare)

·         2009–2010: Textológiai alapvetés: kéziratolvasás, paleográfiai gyakorlat, a szöveggondozás és -kiadás elméleti és gyakorlati kérdései (Textologie, paleografie, problemele teoretice şi practice a editării textelor vechi); (finanţator: NTP-OKA, proiectul a funcţionat în cadrul Colegiului Invizibil)

·         2010–2011: Segítőszentek a középkorban és kora újkorban (Sfinţi ajutători în evul mediu şi epoca modernă timpurie); (proiectul a funcţionat în cadrul Colegiului Invizibil)

·         2015–2017: Scriptura (Re)Interpretată, devoţiunea, identitatea şi schimbările sociale la intersecţia dintre creştinismul de est şi vest(proiect în cadrul RefoRC)

 

Publicaţii importante

·         Gábor Csilla, Káldi György prédikációi: Források, teológia, retorika (Predicile lui Káldi György: surse, teologie, retorică), Debrecen, Kossuth Egyetemi, 2001.

·         Gábor Csilla, Religió és retorika: Tanulmányok a középkori, reneszánsz, barokk irodalomról (Religie, şi retorică; studii despre literatura medievală, renascentistă şi barocă), Cluj, Editura Komp–Press, 2002.

·         Devóciók, történelmek, identitások (Devoţiuni, istorii, identităţi), ed. Gábor Csilla, Cluj, Editura Scientia, 2004.

·         A történetmondás rétegei a kora újkorban (Straturi ale naraţiunii în epoca modernă timpurie), ed. Gábor Csilla, Cluj, Scientia, 2005.

·         Gábor Csilla, Doctrine – Virtue – Memory: Seventeenth-century Hungarian Devotional Literature in European Context, Cluj, Presa Universitară, 2007.

·         Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban (Memorie şi devpţiune în literatura maghiară veche), eds. Balázs Mihály, Gábor Csilla, Cluj, Editura Egyetemi Műhely, 2007.

·         Farmati Anna, Más régi ének. A XVII. századi katolikus népénekköltészet szövegtípusai és motívumrendszere (Alt cântec vechi. Genuri şi motive în cântecele catolice bisericeşti din secolul al 17-lea), Cluj, Verbum, 2009.

·         A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok I–II. (Cultura traducerii – texte şi practici I–II.), eds. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Cluj, Verbum – Láthatatlan Kollégium, 2010

·         Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban (Limbaj, spiritualitate, regionalism în evul mediu şi epoca modernă timpurie), eds. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Cluj, Editura Egyetemi Műhely, 2013.

·         Keresztyéni felelet: Hitviták a 16–17. században (Răspuns creştinesc. Polemici în secolele 16–17.),ed., prefaţă, note: Gábor Csilla,Cluj, Editura Polis, 2013.

·         „Irtam a’ magam Tanulo-házatskámban”. A Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai (Studiile cercetătorilor tineri ai centrului Res Litteraria Transylvaniae Vetus), ed. Köllő Zsófia, Cluj, Editura Egyetemi Műhely, 2013.

·         Gábor Csilla, Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban (Laus et polemia. Laudă şi polemică în literatura medievală şi premodernă), Debrecen–Cluj, Presa Universitară – Editura Egyetemi Műhely, 2015.

·         Papp Kinga, Tollforgató Kálnokiak. Családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben (Scriitori ai familiei Kálnoki: scriitură în Transilvania în secolele 17–18.), Cluj, Editura Societăţii Muzeului Ardelean, 2015.

·         Farmati Anna, Szeráfi kalandok. Értelem és értelmezés: régi szövegek új kontextusban (Aventuri serafice. Sens şi interpretare: texte vechi în noi contexte), Cluj, Editura Egyetemi Műhely, 2015

·         Kónya Franciska, Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom (Tarnóczy István şi meditaţia în epoca modernă timpurie), Cluj, Editura Egyetemi Műhely, 2015.

·         Szilágyi Anna-Rózsika, Kora újkori hagiográfia: műfajok, hagyományok, új modellek (Officia oratoris Illyés András legendáriumának mártírtörténeteiben és a kora újkori szentek legendáiban) (Hagiografie premodernă: genuri, tradiţii, modele noi), Cluj, Editura Egyetemi Műhely, 2015.

·         Gábor Csilla, Spiritual Ways, Spiritual Faculties. Mediaeval Spirituality in Early Modern Devotion: Texts and Practices, Religion and Theology (23), 2016/1–2, 128–147.

 

 

Copyright © 2011 Departamentul de Literatura Maghiară, Specializarea de limba şi literatura maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro