< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Despre departament

Pagina principală / Doctoranzi /

Molnár Zsófia

Nume: Zsófia Molnár (căs. Domokos)

Data și locul nașterii: 05. 02. 1992., Târgu Mureş

E-mail: molnar0@yahoo.com

Domeniu de cercetare: literatura de pelerinaj și documente legate de ambasade transilvănene (scrisori, jurnale, note de drum) din epoca modernă timpurie, creația literară a lui Tamás Borsos

Studii:

2007–2011: Liceul Teoretic Bolyai Farkas, Târgu Mureş, ştiinţe ale naturii–engleză intensiv

2011–2014: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, limbă şi lingvistică maghiară–limbă şi lingvistică germană (licenţă)

2014–2016: Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, studii de lingvistică şi literatură maghiară (masterat)

2016– : Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca, Studii de hungarologie (doctorat)

 

Publicații:

Xavéri Szent Ferenc, a hívők szemüvege: A kultusz alakulása, hagiográfiai identitás és ábrázolások [Francisco de Xavier: Formarea cultului, identitate hagiografică şi iconografie]. Keresztény Szó, XXIV(2013)/1, 13–18.

Te meg a másik világ. Szabó Lőrinc: Farkasrét [Tu şi lumea cealaltă. Lőrinc Szabó: "Farkasrét"]. Site-ul atelierului de cercetare "Szabó Lőrinc" de la universitatea din Miskolc şi al bibliotecii Academiei de Ştiinţe Maghiare

Esti a napos oldalon: Kosztolányi–Karácsony kétkezes[Operă la patru mâini: Analiza romanelor “Esti Kornél” de Dezső Kosztolányi şi “Napos oldal” de Benő Karácsony]în: Az idő paradoxonai. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének házikonferenciája. Ed. Orbán Gyöngyi, Borbély András, Serestély Zalán. Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2015, 155–181.

„Füttyögve tercelünk neki". Nyelv-, hang- és képrétegek a Fagyöngycímű kötetben [Limbaj, voci şi imagini poetice în volumul Fagyöngy”de Domokos Szilágyi şi Zsigmond Palocsay]. Korunk, seria a 3-a, 2016/3, 57–65.

Tömegszállás versben, lélekben, Szibériában/Írott írómás-ok(?): játékból, önvédelemből – Bogdán László: Vaszilij Bogdanov verseiről[Alteregouri textuale: Despre poeziile lui László Bogdán/Vaszilij Bogdanov]. ​Bárka, XXIV(2016)/6, 78–84.

A maradvák örökös, változatlan emlékezetinek bizonyságaként Apor Péter Metamorphosisáról [Analiza operei “Metamorphosis Transylvaniae” de Péter Apor] în:„...sok punctumocskáknak öszvekötött lánca avagy kötele”. A Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatóinak tanulmányai. Ed. Papp Kinga. Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2016, 187–220.

A katolikus és a református egyház (ön)reprezentációja sajtóorgánumokban és internetes fórumokon[Reprezentația (de sine) a bisericii romano-catolice, resp. reformate în presa scrisă și media electronică] în: Témák és szempontok a nyelvhasználat vizsgálatában: Hallgatói tanulmányok. Ed. Ladányi Mária, Hrenek Éva. ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2017, 101–111.

A csodatevőtől a csodáig: Szent László király közép- és kora újkori jelzői [Regele Ladislau: De la făcătorul de minuni la miracol: Atributuri medievale și moderne timpurii] în: Szent László, a velünk élő lovagkirály. Ed. Farmati Anna, Verbum, Kolozsvár, 2018, 67–85.

Követtükörvonások Borsos Tamás, Bethlen Gábor portai küldöttének irataiban [Self-fashioningambasadorial: Autocaracterizarea lui Tamás Borsos, solul principelui Gábor Bethlen] înA dialógus formái a magyar régiségben. Ed. Farmati Anna, Gábor Csilla, Egyetemi Műhely Kiadó–Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2021, 341–355. (Egyetemi Füzetek, 45)

„Testes” és „idős” helyek: Balla Zsófia Második személycímű kötetéről test–idő koordináták között [Noțiuni de corp și spațiu în volumul de poezii Második személy de Zsófia Balla] înA harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai. Ed. Balázs Imre József, Komp-Press, Kolozsvár, 2022, 57–64.

Identitástípusok Vizaknai Bereczk György erdélyi orvos és költő 17–18. századfordulós omniáriumában [Tipuri de identitate în omniariul din sec. 17–18. al medicului și poetului transilvănean György Vizaknai Bereczk] înEruditio et magnanimitas: Tanulmányok Gábor Csilla köszöntésére. Ed. Farmati Anna, Móré Tünde, Tóth Zsombor, Virág Csilla, Reciti, Budapest, 2023, 249–256.

Activitate profesională:

Conferinţe: Sesiunea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, Cluj-Napoca, 2012–2016 (premiul II., menţiune, premiul I., premiul II. (co-autor: Dávid Panna), premiul I.); Conferinţă studenţească internaţională (Debrecen, 2013, participare; Budapesta, 2015: premiul I., Pécs, participare); Conferinţa „Jelenünkről Jövőnkért”, Pécs, 2012; Forul Cercetătorilor Tineri Talentaţi, Cluj-Napoca, 2014; Conferinţa Interdisciplinară a Colegiilor Studenţeşti de la UBB, 2016; Întâlnirea naţională a departamentelor de lingvistică aplicată, ediţia a 7-a, Budapesta, 2016; Változások és (disz)kontinuitások, hagyományok és újítások a reformáció 500 éves történetében: A hosszú reformáció perspektívája a közép-kelet-európai régióban, Cluj-Napoca, 2017; A dialógus formái a magyar régiségben (1450–1750), Cluj-Napoca, 2018; Al 17. sesiune ştiinţifică a studenţilor maghiari din Voivodina,Novi Sad, 2018; Fiatalok Konferenciája 2021, Budapesta; Sesiunea ştiinţifică a doctoranzilor, Cluj-Napoca, 2023; Pallas kárpát-medencei ivadékai: a Klaniczay-iskola hatástörténete Kelet-Közép-Európában: conferință de atelier, Cluj-Napoca, 2023.

Stipendii și formări profesionale: bursă semestrială (Universitatea Eötvös Loránd, Budapest, septembrie 2012–ianuarie 2013); curs universitar de vară (Karl-Ruprechts-Universität, Heidelberg, 4–29. august 2014); bursă Erasmus (Universitatea Eötvös Loránd, Budapest, septembrie 2015–ianuarie 2016); cursuri de măiestrie: Hosszú reformáció és irodalomtörténet-írás: A magyar reformáció irodalomtörténete az ötszázadik évforduló (1517–2017) kontextusában, Budapesta, 2017; 1618‒2018: A harmincéves háború hatása irodalmunkra, Budapesta, 2018.

Copyright © 2011 Departamentul de Literatura Maghiară, Specializarea de limba şi literatura maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro