< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Despre departament

Pagina principală / Doctoranzi /

BOÉR Máté

Nume: Boér Máté

Data și locul nașterii:5 noiembrie 1994, Sfântu Gheorghe

E-mail:v.boermate@gmail.com

Domeniu de cercetare/Temă de cercetare: istoria educației, traducerii și lingvisticii de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, în special privind activitatea lui Kovásznai Sándor.

Studii:

2018– : Școala Doctorală Studii de Hungarologie; Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.

2016–2020: Filologie clasică (BA); Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.

2016–2018: Studii de lingvistică și literatură maghiară (MA); Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.

2013–2016: Limbă și literatură maghiară – Limbă și literatură engleză (BA); Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.

 

Publicații:

– Studii:

A mellékelt ábra – Egy feltételezett elméleti modell megvalósulása Kovásznai Sándor drámafordításain keresztül [Figura anexată – Realizarea unui model teoretic ipotetic în două traduceri ale unor opere dramatice antice elaborate de Kovásznai Sándor]. În A szövegtől a szcenikáig, vol. II, ed. Czibula Katalin, Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsanna, Eger, Líceum Kiadó, 2016, 540–553.

A Szerző nevet[Autorul râde]. În Hortus amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, ed. Bartha Katalin Ágnes, Bíró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella Nóra, Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean, 2017, 408–412.

De így kell-e fordítani Cicerót?” – Kovásznai, Kazinczy és a Somnium Scipionis két magyar változata [„Așa se traduce Cicero?” – Kovásznai, Kazinczy și două variante maghiare ale operei Somnium Scipionis]. În Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, ed. Bíró Annamária, Egyed Emese, Cluj-Napoca, Societatea Muzeului Ardelean, 2018, 351–364.

Baian. Acta Siculica (2016–2017),197–218 (împreună cu Boér Hunor).

Classis Graeca – On a 1785 Translation of Euripides from Transylvania [Classis Graeca – Despre o traducere din Euripides, elaborată în Transilvania anului 1785]. ÎnTheory and Practice in 17th – 19th Century Theatre, Eger,  Líceum Kiadó, 2019, 123–130.

Az előírt keret – Szemlélet és módszer felekezetiség-dimenziói két XVIII. századi tankönyvszerzőnél, [Cadrul normativ – Dimensiuni confesionale ale viziunii şi metodei la doi autori de manuale şcolare din sec. al XVIII-lea], Acta Siculica (2018–2019), 221–228.

Gramatici latine și latinizante de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, Orma 33 (2020), 53–81.

The Kingdom of Stones. On a Transylvanian Adaptation of the Linnaean Mineral Taxonomy  [Regnul pietrelor – Despre o adaptare transilvăneană a taxonomiei mineralelor la Linnaeus] . În Time in the “Third Kingdom of Nature”. Prehistory of Palaeontology and Palaeoanthropology and its Philosophical Contexts, ed. Dezső Gurka, Budapest, Gondolat Publishers, 2021 (împreună cu Boér Hunor).

Veterum Romanorum scripta – Kovásznai Sándor komédiafordításairól [Veterum Romanorum scripta –  Despre traducerile lui Sándor Kovásznai din comedii latine preclasice], Acta Siculica (2020–2022), 283–292.

Hunnenschlacht, avagy hogy került Csaba a Hadak Útjára [Hunnenschlacht sau originile mitului crăișorului Csaba], Acta Siculica (2020–2022), 307–321 (împreună cu Boér Hunor și Boér Laura).

Számozott poétikák egy Cselényi-korszak margójára [Poetici numerotate pe marginea volumelor timpurii ale lui Béla Cselényi]. În A harmadik Forrás-nemzedék viszonyhálózatai, ed. Balázs Imre József, Cluj-Napoca, Komp-Press, 2022, 99–108.

–Volume editate:

Acta Siculica (2020–2022), Sfântu Gheorghe, Muzeul Național Secuiesc, 2022.

Acta Siculica (2023), Sfântu Gheorghe, Muzeul Național Secuiesc, 2023.

– Contribuții științifice (traducerea unor texte/secvențe din limba latină și/sau verificarea unor traduceri și transcrierianterioare, respectiv transcrierea unor texte vechi):

BenkőJózsef, Erdély [Transilvania], Sfântu Gheorghe – Baraolt, Muzeul Național Secuiesc – Editura Tortoma, 2014.

Vulkán Vera Tünde, Mártonfi József tanulmányi főigazgató és cenzor, Kolozsvár, EME, 2018.

 

Activitate profesională:

1–4 septembrie 2015, Eger:A szövegtől a szcenikáig:  Kutatások a korai dráma- és színháztörténet területén (conferință organizată de MTA BTK ITI și Institutul Eszterházy Károly)

26 noiembrie 2016, Târgu Mureș:Maros megye és Marosvásárhely történetéből: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 15. ülésszak (conferință organizată de Asociația Borsos Tamás și Societatea Muzeului Ardelenesc – Filiala Târgu Mureș)

2 martie 2017, Cluj-Napoca:Arany János kérdez (microconferință organizată de Societatea Muzeului Ardelenesc)

19–20  mai 2017, Cluj Napoca:A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján. Aranka György-évfordulós tanácskozás (conferință organizată de Societatea Muzeului Ardelenesc, Institutul de Literatură Maghiară UBB, Societatea Științifică Michael Benedikt, Asociația Interkulturali-THÉ)

22 septembrie 2017, Budapesta: A földtörténeti korok és az emberiség ideje A paleontológia és a paleoantropológia 18–19. századi filozófiai és kulturális kontextusai (conferință organizată de Comisia Permanentă de Istoria Științei și Tehnicii, MTA)

6–8 septembrie 2018, Eger: Elmélet és gyakorlat a 17–19. század színpadán – Források, hatások, latin és anyanyelvi szövegek, utak a hivatásos színjátszás felé (conferință organizată de MTA BTK ITI și UniversitateaEszterházy Károly)

15 decembrie 2019, Târgu Mureș: Maros megye és Marosvásárhely történetéből: Konferencia a Marosvásárhelyi Református Kollégium létrejöttének 300. évfordulója alkalmából (A Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 17. fórum) (conferință organizată de Asociația Borsos Tamás și Societatea Muzeului Ardelenesc – Filiala Târgu Mureș)

19 mai 2022, Sfântu Gheorghe: Székely azonosságszimbólumok születése (conferință organizată de Consiliul Județului Covasna și Centrul de Cultură al Județului Covasna; împreună  cu Boér Hunor și Boér Laura)

Copyright © 2011 Departamentul de Literatura Maghiară, Specializarea de limba şi literatura maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro