< Back to the speciality's home page

Magyar Română English

The Department

Home / Professors /

Zabán Márta

E-mail: zabanmarti@gmail.com

PhD in 19th-century literary history

 

Work experience:

Babeș-Bolyai University, Faculty of Letters, Department of Hungarian Literary Studies, History of Hungarian literature from the second half of the 19th century

 

Education and training:

 • 2005–2008 Babeş-Bolyai University, Faculty of Letters, Department of Hungarian Literary Studies, PhD student
 • 2004–2005 Babeș–Bolyai University, Faculty of Letters, Department of Hungarian Literary Studies, MA in Literature and Society
 • 2000–2004 Babeș-Bolyai University, Faculty of Letters, Hungarian and Romanian language and literature, BA

 

Research interests:

 • History of Hungarian literature from the second half of the 19th century

 

Major research grants:

 

 • 2007–2008 - CNCSIS research grant

 

Most important publications:

 

 • Nyelvszemlélet és irodalomkoncepció összefüggése Salamon Ferenc színibírálataiban[Salamon Ferenc’s Concept of Language and Literature in His Drama Criticism],in: „Et in Arcadia ego” (A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése) (Research and Interpretation of Hungarian Literary Heritage), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005, 481–500.
 • Műfajok és definícióik létformája a 19. század második felének magyar verses nagyepikájában [Literary Species and Their Definitions Forming within the Great Hungarian Epic Poetry from the Second Half of the 19th Century]= Filo-logikák, I. Irodalom és nyelvészet szekciójának konferenciakötete, RODOSZ-tanulmányok, 2004–2005 (Philo-logics, The Volume of Literature and Linguistic Section – Papers of Conference of Hungarian PhD Students from Romania and the Association of Young Researchers, 2004–2005), Kriterion, 2007. 480–489.
 • Ahogyan egy színház naplója íródik.A színikritika műfaji sajátosságai Salamon Ferencnél[How a Theatre Diary is Written. The Drama Criticism’s Characteristics in Salamon Ferenc’s work], Korunk 2008/3, 44–48.
 • Gyuriból miért nem lesz soha Othello? Salamon Ferenc koncepciójának helye a 19. század közepének népszínműről való diskurzusában[Why Gyuri will never turn into Othello? The Place of Salamon Ferenc’s Conception in the Debate about the Folk Drama of the Second Half of the 19th Century] = Értékek és ideológiák az irodalomban (Values and Ideologies in Literature), Korondi Ágnes – T. Szabó Levente (ed.), Kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék–Kolozsvári Láthatatlan Kollégium, 2008. 197–229.
 • Az 1865-ös oktatásügyi vita értelmezése a professzionalizáció és a szaktudósi önértelmezések felől[The Interpretation of the Educational Debate from 1865 from the View of Professionalization and of Professional Self-interpretations] = IX. RODOSZ konferenciakötet (Papers of the 9th Conference of Hungarian PhD Students from Romania and the Association of Young Researchers), ed.: Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége – Editura Dacia, Kolozsvár, 2008. 56–67.
 • A változásban mutatkozó állandóság [The Unchanged Manifested in Alteration], Korunk, 2009/2, 120–123.
 • Realizmusfogalom és valóságábrázolási normák Salamon Ferencnél [“The Idea of Reality and the Norms of Representing Reality of Salamon Ferenc”] = Irodalom, nemzet, identitás. Ed. Jankovics József – Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp. 2010. 129–135.

 

Copyright © 2011 Department of Hungarian Literary Studies, Hungarian linguistic and literary studies, Babeş–Bolyai University, Cluj-Napoca

Developed by Weblap.ro