< Back to the speciality's home page

Magyar Română English

News

Home / News, events /

10 years ago

The 17th Scientific Session of Students - and the winners are:

Magyar irodalomtudomány I.: Irodalomelmélet és kortárs magyar irodalom 1.


dicséret: Major Zsuzsa: Szlem - A performatív költészet műfajának sajátosságai magyar kontextusban (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)
            Pap Zsolt: Hálózatelméleti szempontok Erdős Virág Magyar konyha című versének irodalomfizikai olvasatához (szakirányító: dr. Berszán István)
III. díj: Takács Dóra Katalin: Házasság és háború mint trauma és szégyen – Polcz Alaine: Asszony a fronton (szakirányító: dr. Görföl Balázs)
III. díj: André Ferenc: Poetikák polaritása Simon Márton Polaroidok című kötetében (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa))
II. díj: Kovács Beáta: Abjekció és határhelyzetek. Agota Kristof A nagy füzet című regényének kortárs olvasatai (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)
I. díj: Kiss Ernő Csongor: Az írás esztétikai és politikai esélyei Herta Müller írásművészetében (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)

 

Magyar irodalomtudomány I.: Irodalomelmélet és kortárs magyar irodalom 2.


dicséret: Kész Orsolya: Elbeszélt szubjektum a kortárs magyar prózában (Barnás Ferenc Másik halál című regénye nyomán) (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)
            Ugron Nóra: Autofikció és intratextualitás Pion István lírájában (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)
III. díj: Gondos Mária-Magdolna: A testtapasztalatról a szexualitás kortárs magyar versnyelvein (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)
II. díj: Szakál Katalin: Pixelből épült tornyok árnyékában – Art Spiegelman képregényéről (szakirányító: dr. Kisantal Tamás)
            Vilmos Eszter: Versfordítás a Nyugat után – Elméleti és történeti közelítések a kortárs francia–magyar lírafordításhoz (szakirányító: dr. Szolláth Dávid)
I. díj: Kecskés Tamás Hunor: Amikor az idő eltört – Thomas Pynchon: Súlyszivárvány, Kertész Imre: Sorstalanság, Nádas Péter: Párhuzamos történetek mint II. világháborús narratívák (szakirányító: dr. Selyem Zsuzsa)

 

 

Magyar irodalomtudomány II.: Régi és klasszikus magyar irodalom


III. díj: Szávold Brigitta: A devalválódott siker. Herczeg Ferenc és a polarizálódott magyar irodalmi kritika (szakirányító: dr. Kucserka Zsófia)
III. díj: Borbély Lajos: A magyar naturalizmus önszemlélete. Fogalomtörténeti megközelítés (szakirányító: dr. T. Szabó Levente)
II. díj: Schelhammer Zsófia: Megjegyzések Heltai Gáspár Cancionaléjáról (szakirányító: dr. Papp Balázs)
I. díj: Molnár Zsófia: A maradvák változatlan, örökös emlékezetinek bizonyságaként Apor Péter Metamorphosisáról (szakirányító: dr. Gábor Csilla)
            Szabó Eszter: K. Papp Miklós és egy értelmiségi hálózat: az irodalom szerepe a kulturális elit alakulásában a XIX. század végi Erdélyben (szakirányító: dr. T. Szabó Levente)

 

 

Dramaturgia


II. díj: Jakab Villő Hanga: A Kolozsvári Színház repertoárja az 1870-es években. Repertoár és társadalom (szakirányító: dr. T. Szabó Levente)
I. díj: Kiss Tünde: A színházi produkció és a színházi közösség viszonya az 1870-es évek kolozsvári színházában (szakirányító: dr. T. Szabó Levente)

Copyright © 2011 Department of Hungarian Literary Studies, Hungarian linguistic and literary studies, Babeş–Bolyai University, Cluj-Napoca

Developed by Weblap.ro