< Back to the speciality's home page

Magyar Română English

News

Home / News, events /

13 years ago

What is literature good for? The annual conference of the Department of Hungarian Literary Studies

2011. április 8, péntek, Bezdechi terem

 

9:00-11:10Az irodalom mint szolgálat és/vagy (ki)szolgáltatás? Moderátor: Papp Ágnes Klára

9.00-9.20 Orbán Gyöngyi: Németh László „hozzászólása” konferenciánk témájához

9.20-9.40 Nagy Zoltán: Tiltakozás az irodalmi szolgálat ellen – avagy Makkai Sándor „beteg” írói létformája

 9.40-10.00 Tőkés Orsolya: Irodalom és tárgya

10.00-10.20 Hevesi Zoltán: Irodalomtanítás és/vagy integrált művészeti nevelés?

10:20-10:40 Berszán István: Mire jó a mese?

 

10.40-11.10 Kérdések, válaszok, vita

 

11.40-13.30: Szerepváltások/kódváltások Moderátor: Berszán István

11.40-12.00 T. Szabó Levente: Egy modernirodalomtudományi szitokszó kialakulása és szerepváltása: a dilettáns és az amatőr a 19. század közepének magyar irodalmában

12.00-12.20 Péter Edit:Mit írok? Miért írok? Hogyan írok? (kérdésfelvetések egy 19. századi sajtótörténeti kutatás kapcsán) 

12.20-12.40 Bucur Tünde:Kép- és szövegtestek párbeszéde A hagyomány elbeszélhetősége és a fotográfia Závada regényeiben és a szociográfiában

12.40-13.00 Selyem Zsuzsa: Rákódolások kibillentése

 

13.00-13.30 Kérdések, válaszok, vita

 

15-16.50: Kép- és narráció-modellek Moderátor: Gábor Csilla

15.00-15.20 Egyed Emese: A continuatio. Borosjenei Székely László önéletírása

15.20-15.40 Papp Kinga: Kálnoki Judit szökése (levelek a Kálnoki család XVIII. századi mindennapjairól)

15.40-16.00 Borbély András: A képzőszellem ragályos machinációi. Berzsenyi Dániel Poétai harmonistikájának vezérfogalmáról

16.00-16.20 Székely Károly:Író, státus, irodalom. Székely Sándor írásairól

 

16.20-16.50. Kérdések, válaszok, vita

 

17-19: Az irodalom társadalmi funkciója – kerekasztal beszélgetés Berszán István, NagyZoltán, Orbán Gyöngyi, Papp Ágnes Klára, Selyem Zsuzsa, T. Szabó Levente részvételével. Moderátor: Borbély András

 

2011. április 9, szombat, Bezdechi terem

 

9-11Irodalomfogalmak, irodalomértelmezések. Moderátor: Egyed Emese

9.00-9.20 Gábor Csilla Mire (volt) jó régen az irodalom? A praelimináriák néhány jelzése

9.20-9.40 Korondi Ágnes: A késő középkori irodalom értelmezései a magyar irodalomtörténeti kézikönyvekben

9.40-10.00 Dóczy Örs: Herman Alexander Röell teozófiai disputatióiról

10.00-10.20. Dáné Hedvig:Bod Péter kéziratos levele Sinai Miklóshoz

10.20-10.40. Molnár Ildikó:Régiek és modernek vitája (Jancsó Elemér és a transzszilvanizmus)

 

10.40-11.00 Kérdések, válaszok, vita

 

11.10-13.00: Mikor mit? Különféle korok irodalomszemélete. Moderátor: Orbán Gyöngyi

11.10-11.30. Dohi Zsuzsa: Politikai funkció ígérete 17. századi irodalmi szövegekben

11.30-11.50 Antal Orsolya: Társadalomkritika prózafordítással (1786)

11.50-12.10 Balázs Imre József: Releváns kultúramodellt kínál-e az avantgárd?

12.10-13.00 Kérdések, válaszok, vita, a konferencia összegzése

 

13.00 Könyvbemutató:A fordítás kultúrája – szövegek és gyakorlatok I–II. A BBTE BTK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének házikonferenciája, Kolozsvár, 2010. január 8–9., szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Kolozsvár, Verbum–Láthatatlan Kollégium, 2010. Bemutatják: Deák Zsuzsánna, Kovács Emőke, Köllő Zsófia, Szűcs Orsolya.

Copyright © 2011 Department of Hungarian Literary Studies, Hungarian linguistic and literary studies, Babeş–Bolyai University, Cluj-Napoca

Developed by Weblap.ro