< Înapoi la pagina specializării

Magyar Română English

Despre departament

Pagina principală / Doctoranzi /

Kerti József

Nume: Kerti József

Locul nașterii: Sfântu Gheorghe

E-mail: kertijozsef23@gmail.com

Tema/domeniul de cercetare: Lirica lui Aranka György, literatura maghiară a iluminismului.

Educație și formare

2009–2012: Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere,studii universitare de licență: specializarea maghiară–norvegiană

2012–2014: Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, studii universitare de masterat: studii de lingvistică si literatura maghiară

Din octombrie 2014: student doctorand la Universitatea Babeș–Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Școala Doctorală Studii de Hungarologie

Lucrări publicate

-       KERTI József, A Magyar Parnaszszus Virágjai: Aranka György kéziratos versgyűjteménye közkézen (Florile Parnasului Maghiar – Colecția de poezii a lui György Aranka. Manuscrise în pribegie) = Doromb:Közköltészeti tanulmányok 4, red., CSÖRSZ Rumen István, Budapest, reciti, 2015, 173–184.

-       KERTI József, Aranka György „virágénekei” (Omagiul poetic la György Aranka) = Certamen III: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, red. EGYED Emese, PAKÓ László, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 191–200.

-       KERTI József, Emberkép Aranka György írásaiban (Imaginea omului în poeziile lui György Aranka) =Folyamatok, szövegek, események: a kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai II., red. KERTI József, KESZEG Vilmos, Kolozsvár, Egyetemi Műhely: Bolyai Társaság, 2015, 75–89 (Egyetemi füzetek, 27).

-       KERTI József, Adalékok Aranka György költészeti tevékenységének recepciójához (Date pentru recepția activității de poet a lui György Aranka) = Kortárs művészet, red. JÓZSA István, 2016. http://kortarsmuveszet.weebly.com/kerti-joacutezsef.html

Comunicări la conferințe

-       Ziua științei maghiare în Ardeal,  al 13-lea forum, organizată de Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 22. noiembrie 2014., cu lucrarea: „Omagiul poetic la György Aranka”.

-       Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Școala Doctorală Studii de Hungarologie, Cluj-Napoca, 22. mai 2015., cu lucrarea: „Imaginea omului în scrierile lui György Aranka”.

-       Ziua științei maghiare în Ardeal, al 14-lea forum, organizată de Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 21. noiembrie 2015., cu lucrarea: „Lirica tradițională a lui György Aranka”.

-       Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor, secțiunea Școala Doctorală Studii de Hungarologie– Școala DoctoralăIstorie, civilizație, cultură, Cluj-Napoca, 29. aprilie 2016., cu lucrarea: „Florile Parnasului MaghiarColecția de poezii a lui György Aranka în tropii”.

-       Congresul Internațional de Hungarologie, Pécs (Ungaria), 22–27. august 2016., cu lucrarea: „Emblematica poetică la György Aranka.”

-       Conferința Internațională „Poeți romani în literatura maghiară a secolului 18-lea și 19-lea (Vergilius, Horatius, Ovidius)”, Miskolc (Ungaria), 6–8. octombrie 2016., cu lucrarea: „Modele clasice în lirica lui György Aranka”.

Copyright © 2011 Departamentul de Literatura Maghiară, Specializarea de limba şi literatura maghiară, Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca

Site creat de Weblap.ro