< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Társult tanárok /

Zabán Márta

Dr. Zabán Márta

E-mail: zabanmarti@gmail.com

Óraadó tanár, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, A 19. század második felének magyar irodalma

A 19. század második felének magyar irodalma

Felsőfokú tanulmányok:

 • 2005–2008 a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karának nappali tagozatos doktorandusa
 • 2004–2005 a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kara, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, Irodalom és társadalom magiszteri képzés
 • 2000–2004 Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom szak

 

Kutatási terület:

 • a 19. század második felének magyar irodalma, intézménytörténet, értelmiségtörténet

 

Fontosabb kutatási projektek:

 • 2007–2008 A Felsőoktatási Tudományos Kutatás Nemzeti Tanácsa (CNCSIS) által fiatal doktorandusok számára meghirdetett kutatási ösztöndíj
 • 2011-2012: a POSDRU által támogatott posztdoktori kutatás (szakmai mentor: dr. Ioana Bot egyetemi tanár)

 

Fontosabb publikációk:

 • Zabán Márta: Salamon Feren életútja. Hivatástörténeti esettanulmány, Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2014.
 • Nyelvszemlélet és irodalomkoncepció összefüggése Salamon Ferenc színibírálataiban= Et in Arcadia ego(A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005, 481–500.
 • Műfajok és definícióik létformája a 19. század második felének magyar verses nagyepikájában= Filo-logikák, I. Irodalom és nyelvészet szekciójának konferenciakötete, RODOSZ-tanulmányok 2004–2005, Kriterion, 2007. 480–489.
 • Ahogyan egy színház naplója íródik.A színikritika műfaji sajátosságai Salamon Ferencnél, Korunk 2008/3 (március), 44–48.
 • Az 1865-ös oktatásügyi vita értelmezése a professzionalizáció és a szaktudósi önértelmezések felől = IX. RODOSZ konferenciakötet, Székely Tünde (szerk.), Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók Szövetsége – Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 2008. 56–67.
 • Gyuriból miért nem lesz soha Othello? Salamon Ferenc koncepciójának helye a 19. század közepének népszínműről való diskurzusában= Értékek és ideológiák az irodalomban, Korondi Ágnes – T. Szabó Levente (szerk.), Kolozsvári Magyar Irodalomtudományi Tanszék–Kolozsvári Láthatatlan Kollégium, 2008. 197–229.
 • A változásban mutatkozó állandóság, Korunk, 2009/2 (február), 120–123. (recenzió)
 •  Realizmusfogalom és valóságábrázolási normák Salamon Ferencnél = Irodalom, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott előadások. Szerk. Jankovics József – Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp. 2010. 129–135.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro