< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Hírek

Főoldal / Hírek, események /

9 éve

XIV. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

2011. május 13-án, pénteken lesz az ETDK. Az irodalomtudományi dolgozatok három szekciója: Irodalomtörténet, Irodalom és társadalom: intermediális olvasatok valamint Test, nemiség, narráció és kánon a kortárs magyar irodalomban.

 

Magyar irodalomtudomány 1. – Irodalomtörténet

Erdélyi Múzeum Egyesület díszterme

2011. májua 13., péntek, 9.00 – 11.10

Bírálók:

drd. Balla Lóránt doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

drd. Bartha Katalin Ágnes doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

dr. T. Szabó Levente egyetemi adjunktus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

drd. Korondi Ágnes doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

 

9.10 Burján Orsolya: A kolozsvári színház az XIX. század végén

9.30 Deák Zsuzsánna: Az ars moriendik szentjei és a szentek ars moriendije: Szenvedés és türelem konvenciói a késő középkori jó halálban

9.50 Gál Andrea: A „kurtizánirodalom"  egyes aspektusai Honoré de Balzac  Kurtizánok tündöklése és

nyomorúságacímű regényében, illetve Émile Zola Nanájában

10.10 Kovács Emőke: Csodás elemek és a csoda beépülése a középkori magyar Szent György-legendába

10.30 Kovács Noémi: Halotti beszéd Demeter Ferenc felett (1774) Szövegkritikai megközelítés

10.50 Palkó László: „Vadhajtás vagy gyümölcs?" A spleen feltűnése a XIX. század második felének magyar irodalmában

 

Magyar irodalomtudomány 2. – Irodalom és társadalom: intermediális olvasatok

BBTE főépülete, Blaga terem

2011. május 13., péntek, 9.00 – 11.50

 

Bírálók:

dr. Berszán István egyetemi docens, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

drd. Bucur Tünde Csilla doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

drd. Mikó Imola doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

dr. Selyem Zsuzsa egyetemi adjunktus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

 

9.10 Bilibók Renáta: Egység a sokféleségben: sokszínűség vagy kétszínűség? – a United Colors of Benetton reklámkampánya Alain Badiou etikájának tükrében

9.30 Galántai László: A helyzet lehetetlenje: a Másik. Az adaptáció mint etikai kérdés

9.50 Nagy Anna: „Apád mondja meg.” Sztereotipikus családkép az általános iskolai irodalom tankönyvekben

10.10 Rangyák Zsuzsa-Kincsem: Az olvasás szövegen túli terepei a DNS-folyam számaiban

10.30 Serestély Zalán: Rövidzárlat a borgesi sémában (?)

10.50 Silló Jenő: I. Dische–H. M. Enzensberger–M. Sowa Esterhazy c. művének magyar fordításáról

11.10 Szűcs Orsolya Noémi: Narrációs átjárási lehetőségek – a narráció etikája és az etika narrációja

11.30 Deák Zsuzsánna: Metamorfózis(ok) – A (film)színészi játékban „létezés” és a látás mint igazságtörténés

 

Magyar irodalomtudomány 3. –

Test, nemiség, narráció és kánon

a kortárs magyar irodalomban

BBTE főépülete, Blaga terem

2011. május 13., péntek, 16.00 – 18.10

 

Bírálók:

dr. Berszán István egyetemi docens, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

drd. Bucur Tünde Csilla doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

drd. Mikó Imola doktorandus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

dr. Selyem Zsuzsa egyetemi adjunktus, BBTE, BtK, Magyar irodalomtudományi tanszék

 

16.10 Bucs Réka: Női szerepek Varró Ilona novelláiban

16.30 Gondos Mária-Magdolna: „Hol vagytok, hol, ti pompás szépfiúk?” Férfiszerelem a kortárs magyar lírában

16.50 Jakab Villő-Hanga: Borbély Szilárd A Testhez. Ódák és legendák

17.10 Rizi Ivan Serena: Párkapcsolat a posztmodern irodalomban – Esterházy Péter  Egy nő című regénye alapján

17.30 Szabó Judit-Eszter: A mágikus realizmus kortárs magyar poétikája Bogdán László Ricardo Reis Tahitin című montázsregényében

17.50 Székely Örs: Átjárások zenéből testbe Csehy Zoltán Homokviharában

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro