< Vissza a szak honlapjára

Magyar Română English

Az intézetről

Főoldal / Doktorandusok /

Kerti József

Név: Kerti József

Születési hely: Sepsiszentgyörgy

E-mail: kertijozsef23@gmail.com

Kutatási téma/terület: Aranka György költészete, a felvilágosodás korának magyar irodalma.

 

Tanulmányok

2009–2012: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar–norvég szak, alapképzés

2012–2014: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, magyar nyelv- és irodalomtudományi magiszteri program

2014. októberétől: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanulmányok Doktori Iskola

 

Publikációk

-       KERTI József, A Magyar Parnaszszus Virágjai: Aranka György kéziratos versgyűjteménye közkézen = Doromb:Közköltészeti tanulmányok 4, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Budapest, reciti, 2015, 173–184.

-       KERTI József, Aranka György „virágénekei” = Certamen III: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. EGYED Emese, PAKÓ László, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2016, 191–200.

-       KERTI József, Emberkép Aranka György írásaiban = Folyamatok, szövegek, események: a kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai II., szerk. KERTI József, KESZEG Vilmos, Kolozsvár, Egyetemi Műhely: Bolyai Társaság, 2015, 75–89 (Egyetemi füzetek, 27).

-       KERTI József, A Magyar Parnaszszus Virágjai szóképekben. Aranka György kéziratos versei Szirmay Antal versgyűjteményeinek tükrében = Események, folyamatok, szövegek: a kolozsvári Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola tanulmányai III., szerk. BENKE András, BILIBÓK Renáta, KESZEG Vilmos, Kolozsvár, Egyetemi Műhely Kiadó: Bolyai Társaság, 2017, 161–193 (Egyetemi füzetek, 34).

-       KERTI József, „A Magyar Parnaszszus virágjai”. Aranka György kéziratos versgyűjteményének paratextusai = Certamen IV: Előadások A Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában, szerk. EGYED Emese, GÁLFI Emőke, WEISZ Attila, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017, 37–49.

-       KERTI József, Klasszikus minták Aranka György költészetében (Horatius példája)=Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius, szerk. BALOGH Piroska, LENGYEL Réka, Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont–Irodalomtudományi Intézet, 2017, 141–163.

-       KERTI József, „Egy szép elmének verseiről” = Hortus amicorum: Köszöntőkötet Egyed Emese tiszteletére, szerk. BARTHA Katalin Ágnes, BIRÓ Annamária, DEMETER Zsuzsa, TAR Gabriella-Nóra, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017, 66–71.

-       KERTI József, „Add ki tehát Kedves Barátom bátran munkáidat…”. A kézirattól a nyomtatásig: Aranka György verseskötetének kiadástörténete = Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai, szerk. BIRÓ Annamária, EGYED Emese, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2018, 47–71.

 

Konferencia-részvétel, előadások

-       Kerti József: Aranka György virágénekei. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 13. fórum, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály;Nyelvészet, Irodalom, Néprajz szekció, Kolozsvár, 2014. november 22.

-       Kerti József: Emberkép Aranka György írásaiban. Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Diákkonferencia, Kolozsvár, 2015. május 22.

-       Kerti József: Aranka György (köz)költészete.A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum, Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály;Nyelvészet, Irodalom, Néprajz szekció: Megújuló kutatások a nyelv-, irodalom- és színháztudományban, Kolozsvár, 2015. november 21.

-       Kerti József: A Magyar Parnaszszus Virágjai szóképekben. Aranka György kéziratos versei Szirmay Antal versgyűjteményeinek tükrében. Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola–Történelem, Civilizáció, Kultúra Doktori Iskola, Diákkonferencia, Kolozsvár, 2016. április 29.

-       Kerti József: Aranka György emblematikája. VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Doktorandusz Szimpózium: Időértelmezések és kultúrák, Pécs, 2016. augusztus 22–27.

-       Kerti József: Klasszikus minták Aranka György költészetében. Római költők a 18–19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. Nemzetközi konferencia, Miskolc, 2016. október 6–8.

-       Kerti József: Allegóriajátékok Aranka György költészetében. Az alkalmi (hazafias) ódától a filozófiai tankölteményig. Hungarológiai Tudományok Doktori Iskola, Diákkonferencia, Kolozsvár, 2017. május 12.

-       Kerti József: Aranka György költészete. A magyarországi és erdélyi tudományosság alakzatai a 18–19. század fordulóján: Aranka György-évfordulós tanácskozás, Kolozsvár, 2017. május 18–20.

Copyright © 2011 Magyar Irodalomtudományi Intézet, Magyar nyelv és irodalom szak, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

Készítette a Weblap.ro